, Koçluk, Çalışan Destek Programı, Kariyer Yönetimi Danışmanlığı çalışmalarında ölçüm araşlarını veri toplamak için kullanır. Elde edilen veriler bireysel danışmanlık sürecinde danışanla paylaşılır.

uzman psikologları, bu ölçüm araçları ile ilgili gerekli eğitim ve sertifikalara sahiptir.
  • Kişilik testleri
  • Yetenek ve beceri testleri
  • Liderlik Değerlendirme Envanteri
  • Kariyer Yönlendirme Envanteri
  • 360 Derece Değerlendirme
  • Çalışan Memnuniyet Ölçümü