ÇALIŞAN DESTEK PROGRAMI ( Employee Asistance Program) EAP;

  • Çalışanlar ve çalışanların aileleri
  • Yöneticiler
  • Organizasyonlar
için düzenlenmiş bir destek programıdır.

Kurum içindeki bireylere odaklanan bu programın amacı, çalışanların performansını etkileyen fiziksel, zihinsel ve ruhsal engelleri ortadan kaldırarak daha etkin ve verimli olmalarını sağlamaktır.

EAP danışmanlık, psikometrik ölçümleme, psikoterapi, eğitim, grup çalışmaları hizmetlerini içerir.