Etkileşim-İletişim –Farkındalık

Problem çözmede yaratıcılık

Birlikte daha güçlü bir ekip yaratma

Ekipler arası ilişki geliştirme

Kurum içi değişime karşı uyum

Müşteriyi anlama ve empatik ilişki geliştirme

Müşteride fark yaratma

Yaratıcılığın gelişimi -spontanite sahnesi

Olumlu zihinsel düşünme

Kişilerarası ilişki geliştirme

Yönetimde insan ilişkileri

Pozitif düşünme

Güvenli kişilik ve davranış

Stres yönetimi

Çatışma yönetimi

Kızgınlık, rekabet ve kıskançlık yönetimi

Koçluk ile etkili yönetim

Travma ile başaçıkma

Topluluk karşısında kendini doğru ifade edebilme

Güzel ve etkin konuşma