Bireylerde;

Kariyer hayatına yeni başlayanlar / Kariyerlerinde değişiklik yapmak isteyenler
  • Bireysel kişilik özellikleri, yetenek, bilgi, beceri, ilgi alanları ve motive eden faktörler psikolojik ölçüm araçlarıyla belirlenir.
  • Elde edilen veriler, birey ile yapılan bireysel psikolojik danışmanlık teknikleri ile 4 oturumda çalışılır.
  • Bireye uygun çalışma alanları belirlenir.
Kurumlarda;

Şirket içindeki var olan yetkinlikler çerçevesinde;
  • performans,
  • eğitim yönetimi
  • başarı planlanması sistemleriyle bağlantılı olarak,
kişileri ilgili pozisyonlara hazırlayacak gelişim planlarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesinde kuruma ve kurumda çalışan bireylere danışmanlık yapılır.