"Kendi farklılığının farkında ve kendisine bağlı çalışanlarının farklılıklarından sinerji yaratabilen yöneticiler, kurumsal başarının çekici gücüdür" yaklaşımını benimseyen , uyguladığı "Koçluk" danışmanlığıyla bu gücü etkin kılmayı hedefler.

"Koçluk" yöneticilerin yani "danışanların" bireysel ve yönetsel becerilerini geliştirmelerini destekleyen, danışan ve koçun birebir çalıştığı dinamik bir danışmanlık ilişki sürecidir.

Koçluk süreci yöneticilerin;
 • ideallerini, hedeflerini netleştirerek yaşama geçirmelerini,
 • engel olarak gördüğü bariyerlerini aşabilmelerini,
 • iletişim ve kişilerarası ilişkilerini daha olumlu kılabilmelerini,
 • kariyer olarak geldikleri yeri ve gelecek üst pozisyonlara yönelik hazırlıklarını değerlendirebilmelerini,
 • karar verme, delege etme, sorumluluk üstlenme, inisiyatif kullanma ve sorun çözümlemede daha etkin olabilmelerini,
 • iş hayatı ile özel hayatı arasında denge sağlayabilmelerini,
 • çalışanlarının yetkinliklerinin geliştirilmesi ve ekip ruhu oluşturabilmesini
sağlar.

Koçluk danışmanlığı;
 • gizlilik ve güven ilkesiyle danışanın (yöneticinin) istek ve ihtiyacı üzerinde kurulur, danışanın tüm yaşamına odaklıdır,
 • aktif işbirliğine dayanır,
 • haftada/ 15 günde 1'er saatlik bireysel oturumlardan oluşur,
 • genellikle 8- 12 oturum arasında tamamlanır.