• İş ortağımızın hedefini net olarak tanımlamak
  • Akılcı ve vizyon sahibi yaratıcılık
  • Etik kurallara uygun davranmak
  • Yenilikçi fikirlerle katma değer üretmek
  • Pozitif enerjiyi sinerjiye dönüştürmek
  • Empati odaklı davranış modelini benimsemek
  • Dinamik iş modeli geliştirerek proaktif olmak
  • Bilimsel Temele dayanan ve sonuçları ölçülebilecek yöntemleri uygulamak
  • Sürekli eğitime inanarak gelişmek
  • İnsan ilişkilerinin önemine inanmak ve insancıl yaklaşımlar sergilemek
  • Herşeyin ötesinde işimizi saygı ve sevgi ile yapmak